Als je doet wat je deed,

krijg je wat je kreeg.

Vanuit de tijdelijkheid werken naar duurzaamheid

Ik realiseer me dat ik een voorbijganger ben, een passant, die het beste voor heeft met de organisatie en de mensen erin. Daarom zorg ik ervoor dat ik hen mede-eigenaar maak van de verandering. Zij zijn degenen die na mijn vertrek voldoende inzicht, tools en passie moeten hebben om die verandering duurzaam te maken. Daar help ik hen graag bij.

Interim directeur


Ik vind het erg belangrijk om samen met de opdrachtgever te verkennen welke wederzijdse verwachtingen er zijn, voordat ik start. Beide partijen moeten er vertrouwen in hebben dat de opdracht passend is. Ook is het belangrijk om het team en eventueel betrokken leidinggevenden mee te nemen in dat wat er verwacht wordt van mij.
De eerste weken gebruik ik vooral om de huidige stand van zaken goed in beeld te krijgen. Dat doe ik door gesprekken (gepland en ongepland), observaties en dossieronderzoek. Soms kan het nodig zijn een vragenlijst in te vullen of een cultuuronderzoek te doen.
Vanuit deze analyse volgt een plan van aanpak waarmee ik aan de slag ga. Hierbij maak ik een aantal teamleden mede eigenaar, zodat de ingeslagen weg voortgaat als ik weer wegga.
Natuurlijk zorg ik voor regelmatige communicatie en tussentijdse evaluaties met de opdrachtgever.

Coaching leidinggevenden

Ik kan op verschillende manieren leidinggevenden coachen, afhankelijk van het proces waarin ze zitten en de hulpvraag die er is.
Startende directeuren coach ik in hun rol als directeur en/of begeleid ik in alle taken die horen bij de functie van de directeur.
Mochten er meerdere startende directeuren in een organisatie zijn, dan kan ik intervisie en collegiale consultatie inzetten ter versteviging van het persoonlijke leren en het organisatieleren.
Bij startende directeuren zonder leidinggevende ervaring werkt coaching on the job goed. Dan coach en begeleid ik de startende directeur in zijn/haar rol, functioneren en taken. En daarnaast steek ik de handen uit de mouwen en ga aan de slag met wat er nodig is. Steeds houd ik dan voor ogen dat de directeur het later zonder mij moet kunnen en die neem ik dan ook mee in datgene wat ik doe.
Ook coach ik leidinggevenden die hun leiderschap willen verbeteren. Hiervoor kan ik voorafgaande een leiderschapsscan afnemen om de te ontwikkelen punten samen te bepalen.
Ook kun je mij ‘gebruiken’ als sparringpartner om zo nu en dan of structureel mij als klankbord, spiegel, critical friend in te zetten.

Cultuur-verandering

Soms is het nodig om de cultuur in de organisatie te veranderen om tot een meer effectieve, professionele cultuur te komen.
Ik start zo’n traject met het in beeld brengen van de huidige teamcultuur, aan de hand van de OCI (Organisation Cultuur Inventarisatie) van Human Synergistics. Indien nodig observeer ik in de praktijk en heb ik individuele gesprekken om nog meer inzicht te krijgen. Het beeld van de huidige situatie deel ik met de betrokkenen. Ik help hen vervolgens om vanuit dit inzicht richting de gewenste cultuur te werken.
Voor individuele trajecten zet ik andere instrumenten van Human Synergistics in. Zo gebruik ik bijvoorbeeld voor het verbeteren van de effectiviteit van leidinggevenden de LI en bij individuele ontwikkeling de LSI om de huidige en gewenste situatie in beeld te brengen.

Advies en begeleiding

Ook help ik organisaties en directeuren graag met een advies op een bepaald gebied of een kortdurend traject. Dit kunnen uiteenlopende zaken zijn.
Mijn expertise zit vooral op het gebied van een lerende organisatie, een professionele cultuur, het ontwikkelen van een visie, implementeren en focus op de visie, leiderschap, verhogen van de resultaten en verbeteren van de kwaliteitszorg.
Verder kan ik meedenken in allerlei inhoudelijke, personele en planmatige zaken die op het pad van de schoolleider komen.

>