Wie handelt vanuit passie,

heeft geen werk maar een leven.

Missie

Mijn missie is om (basis)scholen te helpen om de goede dingen goed te doen, in het belang van de school, haar medewerkers en de leerlingen.

Passie voor het onderwijs


Mijn hele werkzame leven werk ik vol passie binnen het onderwijs.

Eerst als juf voor de klas, waar ik in alle leerjaren ervaring heb opgedaan.

Vervolgens als remedial teacher, intern begeleider en co-coördinator van het samenwerkingsverband, gespecialiseerd in leerlingenzorg en onderwijsontwikkeling.
Als respectievelijk adjunct-directeur, locatieleider en directeur hield ik me graag bezig met het vormgeven en verbeteren van het onderwijs. Met veel oog voor de mensen die erin werken.
Ook bovenschools heb ik altijd mijn steentje bijgedragen aan de organisatie, het samenwerkingsverband, collega scholen uit de gemeente, etc.


Een rode draad voor mij hierin is ontwikkeling en groei. Dit kan kinderen, leraren, teams, leidinggevenden of de hele organisatie betreffen.


Voor mij was het dan ook een logische stap om met al mijn kennis, ervaring en passie voor het onderwijs als interim directeur en adviseur verder te gaan.


Mijn drijfveren

Drijfveren

Mijn persoonlijk profiel vanuit Management Drives laat zien dat ik een redelijk gelijkmatig verdeeld profiel heb.
Ik wil vooruitgang, resultaten en prestaties zien. Daartoe zoek ik het slimste idee, kies wat prioriteit heeft, focus en maak tempo.

Mijn profiel

Mijn profiel in steekwoorden:

 • vertrouwen geven en krijgen
 • helikopterview
 • analytisch vermogen
 • samenwerken
 • focus
 • lerende organisatie
 • flexibel
 • ondernemend

Opleidingen, trainingen

Ik vind het belangrijk om mezelf voortdurend te blijven ontwikkelen. Dit doe ik onder andere door reflectie, gevraagde en ongevraagde feedback, intervisie, lezen van vakliteratuur, volgen van diverse workshops en opleidingen.
Ik zorg ervoor dat de zaag scherp blijft door regelmatig mijn handelen en voornemens te laten spiegelen door een critical friend / schaduwmanager.

 • Ondernemend leiderschap - AVS – 2022
 • Licentie Human Synergistics – 2020
 • Interim management – AVS – 2017
 • Executive Room PO – CBE Academica – 2013
 • Opbrengstgericht leiderschap – MLE – 2011
 • Schoolleider PO – Magistrum – 2007
 • Coaching jonge talenten – Giralis – 2003
 • Docent omgaan met hoogbegaafde leerlingen – SLO – 2003
 • Intern begeleider onderbouw – Fontys – 1999
 • Remedial teaching – Fontys – 1998
 • Pedagogische Academie – Schijndel – 1979
 • VWO – Zwijsen College Veghel –1976
Register directeur logo

Register Directeur Onderwijs sinds 2007

Werkervaringen

 • Assessor Zij-instroomtraject Hogeschool De Kempel Helmond, april 2018 – heden
 • Interim-directeur Montessorischool De Trinoom (Stichting SALTO), Eindhoven, aug 2022 – okt 2023
 • Interim-directeur basisschool Reigerlaan (Stichting SALTO), Eindhoven, sept 2021 – juli 2022
 • Interim directeur-bestuurder Jenaplanschool Antonius Abt Engelen (eenpitter), sept 2021 – okt 2021
 • Interim directeur-bestuurder Jenaplanschool De Pandelaar Gemert (eenpitter), dec 2020 – juli 2021
 • Interim directeur Vrije School Peelland (Stichting Pallas), Helmond, februari 2020 - oktober 2020
 • Meewerkend en begeleidend directeur van startend directeur OBS De Driehoek (Stichting PlatOO), Aarle Rixtel, november 2019 - juli 2020
 • Interim directeur Jenaplanschool de Pandelaar (eenpitter), Gemert, februari 2019 - januari 2020
 • Interim directeur OBS Het Toverkruid (Stichting PlatOO), Asten/Ommel, augustus 2018 - oktober 2019
 • Directeur OBS Het Klokhuis (Stichting PLatOO), Beek en Donk/Lieshout, 2008 – 2018 
 • Co-coördinator SWV Schijndel 2001-2002, Bovenschools platform leerlingenzorg Schijndel, 1999-2002
 • BS De Beemd (Stichting Skopos), Schijndel
  - Locatieleider 2005-2008, Waarnemend directeur 2002-2005
  - Remedial teacher, resp. intern begeleider 1996-2002, Groepsleerkracht 1979 - 1996
>